Analiz Sonuçlarımız

 Yıllık olarak her hasatan sonra ürünlerimizin numunelerini akredite laboratuvarlarda çok detaylı analize tabi tutuyor, sonuçlarını en şeffaf şekilde sizlerle paylaşıyoruz.